Vitajte na informačnej stránke Zimnej Bežeckej Série 2018-2019 !

Táto stránka je venovaná akcii pod záštitou Spezialsport. Táto akcia sa nazýva ako ,,Zimná Bežecká Séria", ktorá sa v Košiciach bude odohrávať po prvý krát! V prípade otázok nás prosím kontaktujte na facebooku prostredníctvom chatu (odpoveď je častokrát okamžitá) alebo na telefónnom čísle 0918 480 069 priamo do prevádzky Spezial Sport-u (Dostupnosť len v čase otváracích hodín prevádzky).


3 TRATE - 6 PRETEKOV - 54 KILOMETROV - 4 KATEGÓRIEKDE ?

1. Trať     Alpinka  (10km)
2. Trať     Lesopark Furča  (8km)
3. Trať     Nad Jazerom  (9km)

KATEGÓRIE ?

M     Muži do 39 rokov
M40     Muži nad 40 rokov
Ž     Ženy do 35 rokov
Ž36     Ženy nad 36 rokov

Kategória sa určuje prvým dňom behu.KEDY ?

Alpinka
Hrádza Nad Jazerom
Lesopark Furča
Alpinka
Hrádza Nad Jazerom
Lesopark Furča


ŠTART VŽDY O 10:00ZOZNAM TRATÍ

1. Trať

Aplinka

Čermeľské údolie, 547 8, 040 01 Sever

Celá táto trať je pripravená na štýl okruhu. Okruh bude stavaný tak, že 10km vzdialenosť bude rozložená do celého rekreačného areálu Alpinka.

2. Trať

Lesopark Furča

Zelený Dvor, 040 13 Sídlisko Ťahanovce

Trať je situovaná v areáli Lesoparku Furča. Trať začína na Zelenom dvore a beží sa až ku SBD III. Furča a naspäť. Celá táto trasa má dĺžku 8km.

3. Trať

Hrádza Nad Jazerom

Jenisejská 1408/10, 040 12 Nad jazerom

Trať na jazere začína pri splave pri veľkom parkovisku. Trať pokračuje po hrádzi až ku Strednej odbornej škole železničnej a pri nej sa otočí a beží naspäť ku splavu. Dĺžka tejto trate je 9km.


ŠTARTOVNÉVšeobecné pokyny

Organizátor má právo, a to aj počas samotnej registrácie, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov, z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu alebo upraviť termín jej ukončenia.

POISTENIE

Všetci Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie na toto podujatie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny. Každý Účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A UPOZORNENIA

  • Všetci účastníci Podujatia sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov!
  • Každý Účastník sa môže zaregistrovať iba na jednu zvolenú disciplínu v rámci Podujatia. Účasť jedného pretekára vo viacerých disciplínach v rámci jedného Podujatia Organizátor nepovolí.
  • Štartové číslo pridelené Účastníkovi podujatia je neprenosné na inú osobu.
  • Akýkoľvek doprovod pretekárov na trati (na bicykli, kolobežke, korčuliach, či iným spôsobom) je striktne zakázaný a môže viesť k diskvalifikácii takto doprevádzaného pretekára. Na trati je povolený iba pohyb vozidiel a cyklistov označených a s povolením organizátorov.
  • Veková hranica účastnikov je 15 rokov.
  • Organizátor nezodpovedá za veci účastníkov.
  • Nevedomosť pravidiel a podmienok určených organizátorom sa neospravedlňuje vhľadom na to, že propozície podujatia sú všade dostupné.
  • Organizátor stanovil limit voľných miest. Konkrétne sa jedná o 300 miest. Preto si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu člena presahujúceho tento limit.

Registračná sekcia:

  • Dôležité! Je naozaj dôležité aby ste si prečítali propozície.Partneri: